Trong Khoảng

Chúng tôi là

Chúng tôi cam kết giúp bạn tìm được những người cho vay và tài trợ đáng tin cậy và có giá cả. Không rơi vào các khoản vay ngắn hạn hoặc các chương trình tài chính khác mà có thể dễ dàng dẫn đến rắc rối lớn xuống đường.

Money Happy Được điều hành bởi Housing and Economic Rights Advocates (HERA) Một tổ chức dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận trên phạm vi toàn bang California nhằm giúp đỡ những người California – đặc biệt là những người dễ bị tổn thương – xây dựng một tương lai an toàn, lành mạnh, không phân biệt đối xử và lạm dụng kinh tế, về tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính của hộ gia đình. HERA cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí, các hội thảo dành cho người tiêu dùng, đào tạo cho các chuyên gia, hỗ trợ tổ chức cộng đồng và làm việc chính sách, toàn tiểu bang.

Advertisements