Loạt bài về Khoản Vay Sinh Viên: Tôi Cần Xem Xét Những Lựa Chọn Nào? (1/3)

Girl Smiling With Graduation Cap.jpgQuyết định học đại học cao đẳng là một quyết định lớn.  Học đại học cao đẳng không nhất thiết có nghĩa là đi học một trường kéo dài bốn năm thông thường mà thường dẫn đến phải vay nhiều các khoản vay sinh viên.  Có những lựa chọn khác cũng mang lại lợi ích tương tự và thậm chí về lâu dài là tốt hơn cho quý vị.  Đây là một số lựa chọn để xem xét trước khi quý vị nghĩ về việc vay một khoản vay sinh viên.

Xem xét loại trường học

Cao Đẳng Cộng Đồng:

Không phải ai cũng đi học ở trường kéo dài bốn năm ngay, và quý vị cũng không cần phải làm vậy.  Cao đẳng cộng đồng là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên, đặc biệt là những ai có rất ít hoặc không có hỗ trợ tài chính nào từ cha mẹ.  Đây là danh sách một số lợi ích của việc học cao đẳng cộng đồng, và không phải chỉ là những lợi ích về tài chính!

Chi Phí Tài Chính Thấp

Trước tiên, cao đẳng cộng đồng là một lựa chọn ít tốn kém hơn nhiều.  Bao nhiêu, quý vị hỏi? Theo báo cáo của Hội Đồng Trường Cao Đẳng (College Board), học phí trung bình cho sinh viên trong cùng tiểu bang ở các trường cao đẳng cộng đồng ở California là $1,430 cho năm học 2016-2017. Báo cáo cho thấy rằng các trường đại học tư có học phí trung bình là $35,020 cho năm học 2016-2017. Sự khác biệt về chi phí là đáng kể, đặc biệt khi cộng thêm các chi phí phòng ở, ăn uống và các chi phí sinh hoạt khác.  Nếu quý vị phải tự chi trả cho việc học của mình, chỉ riêng sự khác biệt về chi phí cũng có thể đủ để khiến quý vị thay đổi lựa chọn.

Sự linh hoạt

Cao đẳng cộng đồng thường linh hoạt hơn về các lựa chọn thời khóa biểu và môn học.  Có nhiều lựa chọn hơn về việc giờ học và môn học bởi vì các trường này phải có khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sinh viên.  Quý vị không chỉ có sự linh hoạt trong việc đạt được các mục tiêu giáo dục hoặc nghề nghiệp dài hạn của mình mà còn có nhiều lựa chọn hơn trong việc thiết lập lịch học hàng ngày của mình.  Cho dù điều này có nghĩa là đi học bán thời gian hay xếp lịch phù hợp với việc đi làm, thì cũng có nhiều sự linh hoạt hơn để làm như vậy.   Cũng có rất nhiều các môn học khác nhau, điều mà không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy ở các trường đại học thông thường, đặc biệt là các trường nhỏ hơn.

Quy Mô Lớp Học Nhỏ Hơn

Nhiều trường cao đẳng đại học bốn năm, đặc biệt là các trường lớn của tiểu bang, sử dụng các giảng đường lớn để làm lớp học.  Nếu quý vị biết đây là điều quý vị không muốn thì quy mô lớp học nhỏ hơn của các trường cao đẳng cộng đồng có thể phù hợp với quý vị một cách đáng ngạc nhiên.  Quy mô lớp học nhỏ cho phép sinh viên gần gũi hơn với giáo viên và khiến giáo viên hiểu rõ quý vị hơn.  Điều này giúp cho sinh viên có thể có được sự hỗ trợ dễ dàng hơn khi cần và nhìn chung có thể khiến các giáo viên dễ tiếp cận hơn.

Cũng có: Thỏa thuận chuyển đổi dễ dàng, các câu lạc bộ/tổ chức sinh viên, các lớp học trực tuyến, hỗ trợ tài chính, các chương trình trả nợ

Các Trường Đại Học Công Trong Tiểu bang:

Các trường đại học công trong tiểu bang thường ít tốn kém hơn đi học ở các trường tại tiểu bang khác.  Hãy lấy trường Đại Học California-Berkeley (UCB) làm ví dụ.

iStock-617903238.jpgCho năm học 2016-2017, tổng chi phí đi học cho sinh viên trong cùng tiểu bang là khoảng $34,000 và cho sinh viên ngoài tiểu bang là khoảng $61,000. Trong trường hợp này, đi học ở một trường tại tiểu bang khác tốn kém gần gấp đôi so với đi học ở một trường trong cùng tiểu bang.  Nếu quý vị có thể sống ở nhà trong khi đi học ở một trường trong cùng tiểu bang thì điều này còn làm giảm chi phí giáo dục nhiều hơn nữa.

Một ví dụ khác để xem xét, các trường thuộc Đại học Tiểu bang California (California State University – CSU) ít tốn kém hơn các trường thuộc hệ thống Đại học California (University of California – UC).

Ví dụ, chi phí cho việc đi học cho sinh viên trong cùng tiểu bang cho năm học 2017-2018 tại Đại học Tiểu Bang San Francisco (San Francisco State University – SFSU) là khoảng $26,000. Chi phí của SFSU thấp hơn của UCB $8,000 mỗi năm, tức là tính tổng toàn bộ thời gian học đại học 4 năm là thấp hơn $32,000. Chỉ riêng sự chênh lệch trong chi phí giáo dục đã rất lớn.

Hãy xem xét việc quý vị sẽ chi trả cho nó như thế nào

Các gói Hỗ Trợ Tài Chính do các trường phân phối có các hình thức khác nhau.  Để hội đủ điều kiện cho các gói hỗ trợ này, quý vị sẽ cần điền một Free Application for Federal Student Aid (Đơn Miễn Phí Xin Hỗ Trợ Sinh Viên Từ Liên Bang – FAFSA) có thể tìm thấy tại https://fafsa.ed.gov/.  FAFSA được sử dụng để xác định việc quý vị đủ điều kiện cho các gói hỗ trợ tài chính.  Việc này được thực hiện bằng cách tính toán cái gọi là “EFC” hay Expected Family Contribution (Đóng Góp Của Gia Đình Theo Dự Tính). Điều này sẽ giúp xác định xem cha mẹ của quý vị sẽ có thể đóng góp cho chi phí học đại học cao đẳng của quý vị được bao nhiêu và vì thế quý vị sẽ được cấp hỗ trợ bao nhiêu.  Hãy điền đơn cho dù quý vị không chắc mình có đủ điều kiện hay không hoặc chưa chọn trường.   Ngoài ra, cố gắng nộp đơn càng sớm càng tốt để có cơ hội lớn hơn trong việc nhận được gói hỗ trợ tài chính có lợi. Có thể tìm thấy các hạn cuối nộp đơn FAFSA tại https://fafsa.ed.gov/deadlines.htm.

iStock-693915920.jpgCác Nguồn Hỗ Trợ Tài Chính: Tiền Miễn Phí

Các gói hỗ trợ tài chính sẽ được cấp cho quý vị theo các hình thức khác nhau, bao gồm trợ cấp, học bổng, và khoản vay.  Có hỗ trợ dựa vào thành tựu, tức là được cấp dựa vào điểm số và điểm của các bài kiểm tra, và hỗ trợ dựa vào nhu cầu, được xác định bởi thu nhập và tài chính của gia đình sinh viên.  Cả hai loại hỗ trợ đều sẽ được cấp dưới hình thức trợ cấp và học bổng.

Trợ cấp và học bổng là những hình thức hỗ trợ tài chính tốt nhất bởi vì quý vị không phải trả tiền lại.  Tiền này được cấp miễn phí để trả học phí học đại học cao đẳng của quý vị.   Sự khác biệt giữa trợ cấp và học bổng là học bổng thường dựa vào thành tựu và trợ cấp thường dựa vào nhu cầu.   Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận một trong hai loại hoặc cả hai, đây là những loại hỗ trợ tuyệt vời để sử dụng cho các chi phí học đại học cao đẳng của quý vị.  Một số học bổng không dựa vào nhu cầu hay thành tựu, mà có các điều kiện dựa trên môn thể thao, chương trình học, nền tảng văn hóa, dịch vụ cộng đồng và các tiêu chí khác.

Mặc dù các trợ cấp và học bổng có thể do trường học quý vị cấp, chúng cũng có thể là của chính phủ hoặc của những tổ chức khác.  Hãy dành thời gian xem các cơ hội học bổng và trợ cấp ngoài trường quý vị dự định học và nộp đơn càng nhiều càng tốt.  Cho dù số tiền là $500 hay $5,000, đó đều là số tiền không phải từ tiền túi của quý vị, điều này luôn luôn tốt cho quý vị!

Để bắt đầu tìm kiếm học bổng, quý vị có thể xem các đường link sau đây:

https://www.scholarships.com/
https://blog.prepscholar.com/top-scholarships-for-high-school-seniors
https://www.fastweb.com/college-scholarships/articles/ten-scholarships-you-can-apply-for-today
https://www.niche.com/colleges/scholarships/
https://blog.prepscholar.com/colleges-with-the-best-financial-aid

Federal Work Study (Vừa Học Vừa Làm của Liên Bang)Pink Piggy Bank and Coins.jpg

Vừa học vừa làm của liên bang là một dạng hỗ trợ tài chính được trả cho quý vị dưới dạng lương khi làm việc.  Đây là dạng hỗ trợ dựa vào nhu cầu, vì thế chỉ một số ít sinh viên đủ điều kiện.  Trong chương trình vừa học vừa làm, chính phủ cho trường của quý vị một số tiền nhất định, số tiền này được sử dụng để chi trả cho quý vị làm một công việc được chỉ định trong khi đi học.  Quý vị nhận được tiền lương nhưng chính phủ đang trợ cấp cho công việc của quý vị bằng cách cung cấp cho trường quý vị số tiền để thuê quý vị làm việc.   Thông thường nhất thì các công việc vừa học vừa làm này là những công việc bán thời gian và nằm tại khuôn viên trường học, những công việc này chi trả cho một số chi phí học đại học cao đẳng của quý vị, có thể là cho sách vở, bữa ăn, hoặc đi lại.  Nếu quý vị đủ điều kiện, vừa học vừa làm là một lựa chọn tốt giúp quý vị tích lũy kinh nghiệm làm việc khi đang đi học.  Nhìn chung, những chủ lao động trong khuôn viên trường học linh hoạt với thời gian học của quý vị vì vậy việc cân đối giữa việc học và đi làm có thể ít khó khăn hơn.  Một điều cần xem xét, quý vị có thể sắp xếp được việc đi học trên lớp và khối lượng làm việc không?  Hãy nói chuyện với chủ lao động của quý vị về sự linh hoạt của họ trong các kỳ thi và liệu quý vị có thể giảm giờ làm nếu cần thiết không.

Các Trường Cung Cấp Những Gói Hỗ Trợ Tài Chính Rộng Rãi

Số tiền và loại hỗ trợ sẽ được cấp cho quý vị phụ thuộc rất lớn vào trường mà quý vị học và loại hỗ trợ mà quý vị đang nhận.  Một số trường tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ dựa vào nhu cầu, trong khi một số trường khác tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ dựa vào thành tựu.

Các Trường Hỗ Trợ Dựa Vào Nhu Cầu

Nhiều trường xếp hạng cao, như các trường thuộc nhóm Ivy Leagues, có những chính sách hỗ trợ tài chính rộng rãi hướng đến việc cung cấp hỗ trợ dựa vào nhu cầu.   Một số chính sách rộng rãi cung cấp hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập hàng năm tối đa là $150,000. Hãy tìm hiểu chính sách cụ thể của trường của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện không.  Nếu những trường này nằm trong tầm của quý vị về mặt học thuật, có nghĩa là có quý vị có đủ điểm số và điểm kiểm tra để vào trường, thì những trường này là lựa chọn rất tốt.

iStock-525498542.jpgCác Trường Hỗ Trợ Dựa Vào Thành Tựu

Hỗ trợ dựa vào thành tựu là sự lựa chọn cho những người trong số quý vị vượt trội trong việc học ở phổ thông và có số điểm trung bình xếp loại cao. Nhiều trường cấp hỗ trợ tài chính dựa vào thành tựu như là phần thưởng cho điểm số trung bình xếp loại và điểm kiểm tra cao.  Nếu quý vị hiện là một học sinh trung học đang dự tính làm thế nào để chi trả cho việc học đại học cao đẳng thì việc vượt trội về mặt học tập ở trường phổ thông là sự lựa chọn rất tốt để nhận được tài trợ miễn phí từ trường học tương lai của quý vị.  Số tiền quý vị sẽ nhận được dựa theo điểm số của mình thay đổi tùy theo trường, vì thế việc tìm hiểu các trường cụ thể và các tiêu chí trợ cấp của trường có thể là hữu ích. Cũng có thể hữu ích nếu xem xét các trường ít danh giá hơn có các gói hỗ trợ tài chính dựa trên thành tựu hào phóng hơn, có nghĩa là quý vị sẽ không phải gánh chịu nhiều chi phí.

Đường link này cung cấp danh sách các trường có các hỗ trợ tài chính tốt nhất: https://blog.prepscholar.com/colleges-with-the-best-financial-aid

Các Cách Khác Để Chi Trả: Bắt Đầu Làm Việc Sớm

Quý vị không cần phải đợi đến khi đi học đại học cao đẳng mới tìm hiểu xem sẽ chi trả cho việc học đó như thế nào.  Thực sự tốt hơn là quý vị không nên đợi.  Làm việc bán thời gian trong những năm học trung học có thể giúp quý vị tiết kiệm được một số tiền lớn cho việc học đại học cao đẳng.  Nếu làm việc trong khi đi học có vẻ khó khăn, hãy sử dụng thời gian nghỉ hè để làm việc và bắt đầu đóng góp tiền vào một quỹ dành cho đi học đại học cao đẳng. Việc này sẽ mang lại cho quý vị nhiều hơn là lợi thế tàii chính, vì quý vị có thể đưa thêm kinh nghiệm làm việc vào hồ sơ của mình, điều này làm cho đơn xin học đại học cao đẳng của quý vị mạnh hơn!

Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài về việc xem xét việc học đại học cao đẳng và tìm hiểu cách chi trả các chi phí.  Hãy đón đọc một   bài viết về các khoản vay sinh viên và điều đó dẫn đến những việc những gì sau khi quý vị tốt nghiệp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s